Sportovní areály Sedlčany

Zde je k nahlédnutí ve formátu PDF text platné zřizovací listiny:


Zřizovací listina


Zde je k nahlédnutí ve formátu PDF výpis z obchodního rejstříku:


Výpis z obchodního rejstříku