Sportovní areály Sedlčany

Text platné zřizovací listiny:

Zřizovací listina

Aktuální výpis z obchodního rejstříku:

Výpis z obchodního rejstříku

Scan jmenovacího dekretu:

Jmenování statutárního zástupce